PPOŻ i BHP

W KARO oferujemy usługi oraz doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza wiedza i doświadczenie pomogą Państwu poczuć się bezpiecznie, a także zaoszczędzić cenny czas przy prowadzeniu dokumentacji. Polecamy wzięcie udziału w szkoleniach BHP i przeciwpożarowych.

Nasz zespół oferuje Państwu usług najwyższej jakości - wieloletnie doświadczenie w branży przeciwpożarowej i indywidualne podejście do Klienta gwarantuje zadowolenie z wykonanej przez nas pracy.

  Dwóch mężczyzn z PPOŻ i BHP

Z zakresu PPOŻ. oferujemy:

Sprzęt PPOŻ:

 • gaśnice przenośne i przewoźne (agregaty),
 • znaki ppoż., ewakuacyjne, BHP i inne,
 • hydranty, węże hydrantowe i akcesoria.

Usługi PPOŻ.:

 • przeglądy i konserwacja gaśnic,
 • przeglądy i badania sieci hydrantowej,
 • badanie ciśnieniowe węży hydrantowych,
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • opracowanie oceny zagrożenia wybuchem,
 • szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • bezpłatne konsultacje i doradztwo.

 

 

PPOŻ i BHP sprzęt do ratowania

Instrukcja BHP ze słuchawkami i rękawicamiSzkolenia BHP – Aleksandrów Kujawski

Zapewnienie szkoleń BHP jest obowiązkiem każdego pracodawcy – niezależnie od miejsca pracy oraz liczby zatrudnionych pracowników. Powinny one odbywać się przed rozpoczęciem pracy oraz w czasie jej trwania – są to tzw. szkolenia wstępne i okresowe. Umożliwiają one zrozumienie zasad BHP obowiązujących w określonych miejscach oraz bezwzględne ich przestrzeganie.

Oferujemy przeprowadzanie szkoleń BHP - powstały one z myślą o pracodawcach, którzy nie mają czasu, aby pamiętać o ich restrykcyjnych wymogach. Realizujemy kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – organizujemy:

 • szkolenia wstępne,
 • szkolenia okresowe dla pracowników,
 • szkolenia okresowe dla osób kierujących pracownikami,
 • szkolenia okresowe dla pracodawców.

Wszystkie z nich – niezależnie od charakteru – przeprowadzane są w sposób profesjonalny, rzetelny i zrozumiały. Staramy się przekazywać jak najwięcej wiedzy, dopasowując charakter spotkania bezpośrednio do predyspozycji pracowników.

Zajmujemy się również przeprowadzaniem szkoleń z pierwszej pomocy – gwarantujemy solidne przygotowanie, które umożliwi udzielenie pomocy w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia – nie tylko w miejscu pracy, lecz także i poza nim.

Realizujemy usługi z zakresu oceny warunków pracy oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji – oferujemy m.in.:

 • przeprowadzanie przeglądów i kontroli warunków pracy,
 • prowadzenie dokumentacji powypadkowej,
 • ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP,
 • wykonywanie pomiarów natężenia oświetlenia,
 • wykonywanie instrukcje BHP.