Dwutlenek węgla (techniczny, spożywczy)

DWUTLENEK WĘGLA ( techniczny, spożywczy )

Dwutlenek węgla (CO2) to gaz skroplony, bezbarwny, niepalny o wielu zastosowaniach wykorzystywany w:

Przemysł spożywczy - produkcja napojów, pakowanie żywności, a także do nalewaków piwa. CO2 stosuje się w rolnictwie do przyspieszania wegetacji roślin w cieplarniach, w akwarystyce i w procesach przemysłowych do spawania stali niestopowej jak i cięcia.