1 czerwca 2017

Usługi i asortyment P.POŻ

ppoz Usługi i asortyment P.POŻ
Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej wymagają aby poszczególne obiekty wyposażone były w urządzenia zabezpieczające przed pożarem. Firma KARO specjalizuje się w dystrybucji sprzętu przeciwpożarowego jak również w usługach pożarniczych.

Zaopatrujemy zakłady pracy, szkoły i inne instytucje. Wyroby, które są przedmiotem naszego obrotu posiadają świadectwa dopuszczenia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.

W naszej ofercie:
  Sprzęt P.POŻ
 • Gaśnice przenośne
 • Gaśnice przewoźne
 • Gaśnice proszkowe
 • Gaśnice pianowe
 • Gaśnice śniegowe
 • znaki p.poż
 • znaki ewakuacyjne
 • znaki BHP
 • hydranty
 • węże
 • akcesoria
 • Usługi P.POŻ
 • przeglądy techniczne gaśnic, hydrantów, badania ciśnieniowe węży
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektów
 • szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej
?
logo

Aleksandrów Kuj,
ul. Słowackiego 39,
tel: 54 282 30 82